Tue. Mar 2nd, 2021
             

ફક્ત કોરોનાની રસીથી ખતમ નહીં થાય કોરોનાની મહામારી,

લક્ષણો દેખાવા પર તેમને આઈસોલેટ કરવાની જરુર રહેશે,

શરુઆતમાં તેને હેલ્થ વર્કર્સને આપવામાં આવશે.

એકલા હાથે આ બિમારીને ખતમ નહીં કરી શકે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *