Sun. Mar 7th, 2021
             

પરિપત્રોનું ખોટું અર્થઘટન કરી ધોરણ 8ની અપાઈ મંજૂરી

ખેડા જિલ્લાની 13 પ્રાથમિક શાળામાં અપાઈ ધોરણ 8ની મંજૂરી

ધોરણ 6 અને 7માં મળી 20ની સંખ્યા ટોટલ ગણી અપાઈ મંજૂરી

પરિપત્ર મુજબ ધોરણ 6 અને 7માં વર્ગ દીઠ 20 ની સંખ્યા જરૂરી અને 20 ની સંખ્યા ન હોઈ તો વર્ગો બંધ કરવા

માનીતા શિક્ષકોને વધમાં અન્ય શાળામાં ન જવું પડે તેનેલઈ dpoએ ખોટી રીતે આપી મંજૂરી

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *