Mon. Mar 8th, 2021
             

રાજ્ય ચૂંટણી પંચે બહાર પાડ્યું હુકમ પત્ર,

21-12-20ના રોજ 30 અને 25- 12-30ના રોજ 1 જીલ્લા પંચાયતની ટર્મ પૂરી થાય છે,

1 તાલુકા પંચાયતની મુદત 15-12- 21ના રોજ તેમજ 229 તાલુકા પંચાયતની મુદત 21-12 -20ના રોજ તેમજ 1 તાલુકા પંચાયતની મુદત 5-1-21ના રોજ પૂરી થાય છે,

જીલ્લા પંચાયતનો વહીવટ સંભાળવા જીલ્લા વિકાસ અધિકારીની નિમણૂંક,

તાલુકા પંચાયતનો વહીવટ સંભાળવા તાલુકા વિકાસ અધિકારીની નિમણૂંક,

વહીવટી અધિકારીઓ નિતી વિષયક નિર્ણય લઈ શક્શે નહિ,

આગામી સમયમાં તમામ પંચાયતોની યોજાનાર છે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *