Sat. Mar 6th, 2021
             

ગુજરાત મા બર્ડ ફલૂ ની એન્ટ્રી થતા તંત્ર એલર્ટ

કાંકરિયા પ્રાણી સંગ્રહાલય નો પક્ષી વિભાગ મુલાકાતીઓ માટે બંધ કરાયો

બર્ડ ફલૂ ની અસર લોકો પર ન થાય તે માટે પક્ષી વિભાગ બંધ કરાયો

કાંકરિયા પક્ષી વિભાગ મા 1200 પક્ષીઓ આવેલા છે

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *