Sat. Mar 6th, 2021

35 હજાર સરકારી કર્મચારીઓની રજાઓ કરાઈ કેંસલ

રજા પર ગયેલ સરકારી કર્મચારીઓને પરત બોલાવવા ચૂંટણીપંચનો આદેશ

મનપા અને પંચાયતની ચૂંટણીને લઇ ચૂંટણીપંચનો નિર્ણય

સચિવાયલ અને જિલ્લાના સ્ટાફને પણ કામગીરી સોંપાશે

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *