Sun. Feb 28th, 2021

રાજ્યના ચાર મહાનગર અમદાવાદ, સુરત, વડોદરા, અને રાજકોટમાં

રાત્રી કર્ફ્યુ 15 ફેબ્રુઆરી સુધી અમલી રહેશે

રાત્રી કર્ફ્યુનો સમય રાત્રે 11 વાગ્યાથી સવારે 6 વાગ્યા સુધીનો રહેશે

લગ્ન પ્રસંગમાં 200 લોકોને મંજૂરી આપવામાં આવશે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *