Sun. Mar 7th, 2021
             

અમદાવાદ દરિયપુર કોંગ્રેસ માં ભડકો ઝીલ શાહ એ અમદાવાદ શહેર કોંગેસ ઉપપ્રમુખ પદે થી આપ્યુ રાજીનામુ
દરિયાપુર કોંગ્રેસ ના 500 કાર્યકર્તા ઓ નું રાજીનામુ
ઝીલ શાહ એ ગુજરાત લોકસરકાર મધ્યઝોન ઇન્ચાર્જ ના પદે થી આપ્યું રાજીનામુ
કોંગ્રેસ ના લોકસરકાર ના 500 વધુ
કાર્યકરો નારાજ
સ્થાનિક ઉમેદવાર ને ટિકીટ ન આપતા આપ્યા રાજીનામાં

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *