Sat. Feb 27th, 2021
             

યુવા સેના ભાવનગર દિવ્ય રાજ સિંહ જાડેજા દ્વારા આજરોજ પુલાવામાં જે શહીદ થયેલ તે તમામ વીર શહીદોને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે યુવા સેના મંત્રી સફી ભાઈ સૈયદ, રજાકભાઈ સૈયદ ,રફિકભાઈ મહે તર સિરાજ ભાઈ સૈયદ મીલલતભાઈ શેખ ઈમરાનભાઇ શેખ (itcell) હાજરી આપી હતી

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *