સ્થાનિક ચૂંટણી બાદ ગુજરાતમાં ધો.૧ થી ૫ ના વર્ગો શરૂ થશે

             

સ્થાનીક ચૂંટણી પછી ધો.૧ થી ૫ના વર્ગો રેગ્યુલર શરૂ કરી દેવાની તૈયારીઓ શરૂ કરાઇ, કોરોનાની સ્થિતિ ઘણે અંશે સુધરી જતા રાજય સરકારે ધો.૯ થી ૧૧ બાદ ૧૮મીથી ધો.૬ થી ૮ના વર્ગો પણ શરૂ કરી દેવા જાહેરાત કરી દીધી છે.

ત્યારે આગળના તબકકામાં ચૂંટણી પૂર્ણ થયા પછી માર્ચમાં સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખી ધો.૧ થી ૫ના વર્ગો પણ રેગ્યુલર કરવા સરકારની તૈયારી હોવાનું બહાર આવ્યું છે

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

કોંગ્રસ સોશિયલ મીડિયા ડીપાર્ટમેન્ટ એ મારા કામની કદર કરી મારું રાજીનામું સ્વીકારયું ન હતું તેમજ મારા કૉંગ્રેસ

Tue Feb 16 , 2021
Post Views: 1,030               કોંગ્રસ સોશિયલ મીડિયા ડીપાર્ટમેન્ટ એ મારા કામની કદર કરી મારું રાજીનામું સ્વીકારયું ન હતું તેમજ મારા કૉંગ્રેસ સોશિયલ મીડિયા ડીપાર્ટમેન્ટ નાં પ્રમુખ શ્રી પરાગભાઇ વાજા તેઓએ મારી વાતનો ખુલાસો કરી આપી મને કોંગ્રેસ સોશિયલ મીડિયા ડીપાર્ટમેન્ટ માં ફરજ પર હાજર […]

You May Like

Breaking News