Sun. Feb 28th, 2021
             

6 મહાનગરપાલિકામાં શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં મતદાન

2 વાગ્યા સુધી સરેરાશ મતદાન

અમદાવાદ 18.58%

રાજકોટ 22.70%

સુરત 23.58%

વડોદરા 23.47%

ભાવનગર 23.91%

જામનગર 28.05%

સૌથી વધુ જામનગરમાં 28.05 ટકા, જ્યારે સૌથી ઓછું અમદાવાદમાં 18.58 ટકા મતદાન થયું

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *