Mon. Mar 8th, 2021
             

ફતેપુરા તાલુકાના પંચાયત 26 સુખસર ગામ પાસે આવેલા રાવળના વરુણા ગામે ધારાસભ્ય શ્રી રમેશભાઈ કટારા ધ્વારા અધ્યક્ષ સ્થાને તાલુકાની ઉમેદવાર સીટની સભાનું ભારે જોરદાર તરીકે આયોજન કરવાંમાં આવ્યુ જ્યાં ભારી માત્રામાં ભાજપના કાર્યકર્તાઓ પણ ઉપસ્થીત હતાં.અને સાથે સાથે પ્રચારનો પણ સારી રીતે માહોલ જાણવા મલ્યુ છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *