અમદાવાદના ખોખરામાં આવેલ એકમાત્ર તામિલ સ્કૂલને કથિત રીતે ટ્રસ્ટીઓએ માર્યા તાળા, વાલીઓએ કર્યો હોબાળો

1,785 Views

અમદાવાદ ના ખોખરા મ્યુનિસિપલ સ્નાનાગાર પાસે આવેલ એકમાત્ર તામિલ સ્કુલ કથિત રીતે બંધ કરી ને ટસ્ટીઁ ઓ એ એકાએક શાળા ને તાળા મારી દેતા વાલીઓએ હોબાળો કર્યા હતો.

તામિલ ભાષા ની આખા અમદાવાદ મા આ એક જ શાળા આવેલ હોવા ની તેમજ પરીક્ષા લેવાય તે પહેલા એકાએક ઓનલાઈન શિક્ષણ પણ બંધ કરી વાલી ઓને આજે શાળા મા ટસ્ટીઁ ઓ એ વાલી ઓને બેઠક માટે બોલાવ્યા હતા પણ ટસ્ટીઁ ઓ શાળામા જ ના આવતા વાલીઓનું એક પતિનિધીમંડળ ડીઈઓ ને રજુઆત કરવા ગયું.

જ્યારે ૧૫૦ જેટલા વિધાઁથી ઓની સાથે વાલી ઓ એ શાળા સકુંલ મા આવી ને ઉગ્ર સુત્રોચ્ચાર કરી ને શાળા ચાલુ રાખવાની માગણી કરી.

વિધાઁથીઓના જણાવ્યા મુજબ ટસ્ટીઁ ઓ એ તેમની સાથે છેતરપિંડી કરી ને આ શાળા સકુંલ મા તે શાળા ને તોડી ને બીજું સકુંલ ઉભુ કરવા જ આ શાળા ને તાળા મારી દીધા હોવા ની વાત બહાર આવી હતી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *