અમદાવાદના જમાલપુરમાં વીજ ચેકીંગ કરવા ગયેલી ટીમ ઉપર હુમલો

251 Views

જમાલપુર ના તાંગર વાડ માં વીજ ચેકીંગ કરવા ગયેલી ટીમ ઉપર હુમલો
બે શકશોએ લાકડા ના દંડા વડે અધિકારીઓને ફટકાર્યા
બીજી વાર જમાલપુર માં ચેકીંગ કરવા ન આવવા આપી જાહેરમાં ધમકી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *