કેન્દ્ર સરકારનો મહત્વનો નિર્ણય,કોરોનાકાળમાં ડિજીટલ પેમેન્ટ પર કોઈ ચાર્જ લાગશે નહી

149 Views

કોરોના મહામારી દરમિયાન સંક્રમણથી બચવા માટે લોકોએ ઈલેક્ટ્રોનિક પેમેન્ટનો સહારો લીધો હતો. ઈલેક્ટ્રોનિક પેમેન્ટ વધતાંની સાથે જ અમુક બેંકોએ ગ્રાહકો પાસેથી તેનો ચાર્જ વસૂલ કરવાનું શરૂ કરી દીધું હતું. જેને જોતાં વિત્ત મંત્રાલયે બેંકોને આમ ન કરવા માટે સલાહ આપી છે.

વિત્ત મંત્રાલયે બેંકોને કહ્યું છે કે, જો ઓનલાઈન ટ્રાન્ઝેક્શન કે પેમેન્ટનો ચાર્જ વસૂલવામાં આવ્યો છે તો તેને ગ્રાહકોને પરત કરી દેવો જોઈએ. વિત્ત મંત્રાલયના પ્રમાણે 1 જાન્યુઆરીથી કે તે બાદ ઈલેક્ટ્રોનિક મોડથી જે પણ ટ્રાન્ઝેક્શન કરાયું છે, તેના પર કોઈ ચાર્જ ન લગાવવો જોઈએ. તે માટે વિત્ત મંત્રાલયે આઈટી એક્ટની કલમ 269 એસયુનો આધાર આપ્યો છે. મંત્રાલયે કહ્યું કે, આ ધારા હેઠળ ભવિષ્યમાં ઈલેક્ટ્રોનિક મોડથી કરાતા ટ્રાન્ઝેક્શન પર કોઈ ચાર્જ વસૂલ કરવામાં ન આવે.

2016માં નોટબંધીથી ભારતમાં ડિજિટલ પેમેન્ટનું ચલણ વધ્યું છે. તો હાલમાં કોરોના મહામારીના સંકટમાં પણ લોકો નોટોથી દૂર ભાગતાં ડિજિટલ પેમેન્ટનો જ સહારો લઈ રહ્યા છે. પણ જો બેંક ડિજિટલ પેમેન્ટનો ચાર્જ વસૂલ કરશે તો લોકો તેનો ઉપયોગ ઓછી કરી શકે તેવી સંભાવના છે. અને આ જ કારણે વિત્ત મંત્રાલયે બેંકોને ચાર્જ ન લેવા માટે સલાહ આપી છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *