હવે ફાસ્ટાગને લઈને કેટલાક નિયમો બનાવવામાં આવ્યા છે, જેના વિશે તમારે જાણવાની જરૂર છે. જો તમે ફાસ્ટટેગના આ નિયમોથી વાકેફ નથી, તો તમે મુશ્કેલીમાં મુકાઈ શકો છો. તે કિસ્સામાં, જો તમે ફાસ્ટેગનો ઉપયોગ કરો છો, તો આ નિયમો જાણો.

ફાસ્ટાગ હવે વાહનોમાં ફરજિયાત બની ગયું છે. ટોલ ટેક્સ હવે ફાસ્ટેગના માધ્યમથી જ વસૂલવામાં આવે છે.
ટોલ ટેક્સ પર ઉભા રહીને તમારે હવે રોકડ ચૂકવવાની જરૂર નથી. સેંસરનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખાતામાંથી પૈસા આપમેળે કપાય જાય છે.

જો તમારી પાસે ફાસ્ટેગ નથી અને તમે ટોલ પ્લાઝા પર ફાસ્ટાગની લાઇનમાં તમારું વાહન પાર્ક કરો છો, તો તમારે ડબલ રૂપિયા ચૂકવવા પડશે.

કોઈ પણ વ્યક્તિ તેના જુદા જુદા વાહનો માટે સમાન ફાસ્ટાગનો ઉપયોગ કરી શકે નહીં. ફાસ્ટેગ માત્ર એક વાહન માટે છે. જો તમારી પાસે એક કરતા વધારે વાહન હોય તો તમારે અલગ અલગ ફાસ્ટગનો ઉપયોગ કરવો પડશે.

જો તમે તમારી કાર માટે થર્ડ પાર્ટી ઇન્શ્યોરન્સ લઈ રહ્યા છો, તો તેને ફાસ્ટાગની પણ જરૂર પડશે. આ નિયમ પહેલા નહોતો, તેથી જ્યારે પણ તમે ઇન્શ્યોરન્સ માટે જાઓ ત્યારે ફાસ્ટેગનું ધ્યાન રાખો.

જો તમારું ફાસ્ટેગ ઓછા બેલેન્સને કારણે કામ કરતું નથી અથવા તમારા ફાસ્ટેગ ડેમેજ થઇ ગયુ છે, અને તમે ફાસ્ટેગ લાઇનમાં ઘૂસી ગયા છો, તો તમારે ડબલ રૂપિયા ચૂકવવા પડશે.

જો તમે ટોલ પ્લાઝા પરથી વારંવાર મુસાફરી કરો છો, તો તમે બેંકની મદદથી માસિક પાસ પણ બનાવી શકો છો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page