દાહોદ જીલ્લાના ઝાલોદ તાલુકામાં એ.સી.પી વિજયસીંહ ગુર્જર સમર્થન મા આવ્યો આદિવાસી સમાજ

આદિવાસી સમાજ દ્વારા એ.એસી.પી વિજયસીંહ ગુર્જર તુમ આગે બઢો હમ તુમ્હારે સાથે ના નારા સાથે આવેદન પત્ર આપ્યું.

એ.એસ.પી વિજયસીંહ ગુર્જર આવ્યા બાદ ઝાલોદ સહીત અન્ય પોલીસ મથકો મા પણ પોલીસે દ્વારા ગરીબ લોકો પ્રત્યે સારો વ્યવહાર કરવા મા આવી રહ્યો હોવા નો ઉલ્લેખ આદિવાસી ગરીબ લોકો પણ એ.એસી.પી વિજયસીંહ ગુર્જર સાથે બેસી ને પોતા વાત કરી શકે છે.

પોલીસ પ્રત્યે ડર દૂર કરવા નો પ્રયત્ન પણ એ.એસ.પી વિજયસીંહ ગુર્જર દ્વારા કરવા મા આવ્યો હતો

વિજયસિંહ ગુર્જર દ્વારા કરવા મા આવેલ ટ્વીટ સમગ્ર ગુજરાત મા વાયરલ થયું હતું અને જેની પ્રસંસા પણ થઈ હતી.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You cannot copy content of this page