દાહોદ જીલ્લાના ફતેપુરા તાલુકાના સુખસર ગામમાં. ગામલોકો દ્વારા ભક્તિપૂર્વક ગણપતિ વિસર્જન કરવામાં આવ્યો.

આજના રોજ સુખસર ગામમાં  ગામલોકો દ્વારા દર વર્ષની જેમ ગણપતીજીનિ. ગણેશ ચતુર્થી ના દિવસે થી લઈને  10 દિવસ સુધી એમની ભક્તિપૂર્વક સેવા કરીને એમને છેલ્લા દિવસે ઘણા હર્ષલ્લાસપૂર્વક નાચ ગાન કરીને એમની વિદાય કરવામાં આવી.

અને સાથે પોલીસ બંદોબસ્ત. પણ હતો અને ગામલોકો ના સાથ સહકારથી  આજનો ગણેશવિસર્જન નો  પર્વ ઘણો શાંતીપૂર્વક ઉજ્જવામાં આવ્યો.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You cannot copy content of this page