ભારતમાં હવે માત્ર 4 જ સરકારી બેંકો રહેશે…!!

482 Views

દેશમા માત્ર 4 સરકારી બેંકો રહેશે

જેમાં SBI, PNB, BOBઅને કેનેરા બેંકનો સમાવેશ.

નીતિ આયોગે મોદી સરકારને બ્લુપ્રિન્ટ આપી.

આ પ્રસ્તાવને કેબિનેટ સમક્ષ મુકવામાં આવશે

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *