સુરત શહેરમાં કોરોનાનો કહેર વધતા બાગ-બગીચાઓ કરાયા બંધ

સાવચેતીના ભાગરૂપે તમામ બાગ-બગીચાઓ બંધ કરાયા

મનપા દ્વારા બીજી જાહેરાત ન થાય ત્યાં સુધી તમામ બાગ-બગીચાઓ બંધ રહેશે

 

જનતા ન્યુઝ 360 ગ્રુપમાં જોડાવા માટે લિંક ઓપન કરો

તથા

મિત્રોને મોકલો

https://chat.whatsapp.com/ENWnjy48XcYCTWM3QGjwgt

Leave a Reply

Your email address will not be published.