આજ રોજ ઉના તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ પદ માટે સહ મો ભારતીય જનતા પક્ષના કાજરડી બેઠક પરથી ચુંટાયેલા સભ્ય પાંચીબેન સામતભાઈ ચારણીયા તેમજ ઉપપ્રમુખ પદ માટે તડ તાલુકા પંચાયતનાં ચુંટાયેલા સભ્ય સવિતાબેન પાલાભાઈ વાળા દ્વારા ચુંટણી અધિકારી તાલુકા વિકાસ અધિકારીને ફોર્મ રજુ કરવામાં આવ્યાં હતાં.

જનતા ન્યુઝ 360 ગ્રુપમાં જોડાવા માટે લિંક ઓપન કરો

તથા

મિત્રોને મોકલો

https://chat.whatsapp.com/ENWnjy48XcYCTWM3QGjwgt

Leave a Reply

Your email address will not be published.