ગુજરાત ભારતીય જનતા પાર્ટીના સ્થાનિક સ્વરાજ્ય સંસ્થાની સામાન્ય ચૂંટણી ફેુ્બુઆરી-2021 ના નગરપાલીકામાં ભાજપના ચૂંટાયેલા પ્રમુખની માહિતી

 

જનતા ન્યુઝ 360 ગ્રુપમાં જોડાવા માટે લિંક ઓપન કરો

તથા

મિત્રોને મોકલો

https://chat.whatsapp.com/ENWnjy48XcYCTWM3QGjwgt

Leave a Reply

Your email address will not be published.