૩૧ માર્ચ ના રોજ બેંકો અને તિજોરી કચેરીઓ મોડે સુધી ચાલુ રાખવા આદેશ

 

ચાલુ નાણાકીય વર્ષ આગામી તા. ૩૧ માર્ચના રોજ પૂર્ણ થતું હોવાનું ધ્યાને રાખી સરકારી નાણાની લેવડ દેવડ સમયસર થઇ શકે એ માટે કલેક્ટર શ્રી વિજય ખરાડીએ ગુજરાત તિજોરી નિયમો-૨૦૦૦ના નિયમ ૩૦૫ હેઠળ એક હુકમ જારી કરી તે દિવસે બેંકો અને તિજોરી કચેરીઓ મોડે સુધી ચાલુ રાખવા આદેશ કર્યો છે.

 

આ હુકમ માં એવું પણ જણાવ્યું છે કે જિલ્લા તિજોરી અધિકારી, પેટા તિજોરી અધિકારી, મામલતદાર સાથે પરામર્શ કર્યા બાદ જ તેમની સૂચના મળ્યા બાદ કામકામ આટોપી કચેરી, બેંક બંધ કરવાની રહેશે.

 

જનતા ન્યુઝ 360 ગ્રુપમાં જોડાવા માટે લિંક ઓપન કરો

તથા

મિત્રોને મોકલો

https://chat.whatsapp.com/ENWnjy48XcYCTWM3QGjwgt

Leave a Reply

Your email address will not be published.