સુરતનું ટેકસટાઇલ માર્કેટ શનિ-રવિ બંધ રહેશે

ટેક્સટાઇલ માર્કેટમાં કોરોનાના કેસ વધતા લેવાયો નિણર્ય

મનપા કમિશ્નર બંછાનિધિ પાનીએ માર્કેટ બંધ રાખવા કરી હતી અપિલ

 

જનતા ન્યુઝ 360 ગ્રુપમાં જોડાવા માટે લિંક ઓપન કરો

તથા

મિત્રોને મોકલો

https://chat.whatsapp.com/ENWnjy48XcYCTWM3QGjwgt

Leave a Reply

Your email address will not be published.