મહિસાગર જિલ્લાના કાનેસરના નાના ભૂલકા ધૈર્યરાજસિંહ “એસ.એમ.એન 1″ નામની ગંભીર બીમારીનો ભોગ બન્યાં છે. પરિવારની સ્થિતિ નબળી હોવાના કારણે ઇન્જેકશન માટેના ખર્ચને પહોંચી વળે તેમ નથી માટે રાજ્યના લોકો ઉદાર હાથે ફાળો આપીને માનવતાને મહેકાવી રહ્યા છે. રાજ્યના ખુણે-ખુણેથી લોકો સહાયતા કરી રહ્યા છે.  ગુજરાતનો 3 માસનો માસુમ ધૈર્યરાજસિંહ રાઠોડ ‘SMA-1’ નામની ગંભીર બિમારી સામે લડત આપી રહ્યા છે. સમગ્ર ગુજરાતના નાગરિકો સારવાર માટે આર્થિક મદદ માટે અભિયાન ચલાવી રહ્યા છે.

ત્યારે  એવીજ રીતે ફતેપુરા તાલુકાના  સુખસર ગામમાં પણ ગ્રામ જનો દ્વારા તેમની મદદ કરવામાં ફાળો ભજવ્યો છે.

અને  સાથે  જે પણ ફાળો આવ્યો છે ધૈર્યરાજના  પરીવાર સુધી પોહચાડવામા આવ્યો છે.

 

જનતા ન્યુઝ 360 ગ્રુપમાં જોડાવા માટે લિંક ઓપન કરો

તથા

મિત્રોને મોકલો

https://chat.whatsapp.com/ENWnjy48XcYCTWM3QGjwgt

Leave a Reply

Your email address will not be published.