સુરેન્દ્રનગરની ફાર્મસી કોલેજ સી.યુ.શાહના પ્રોફેસર સહિત 4 કર્મચારીને કોરોના થયો છે. આ પરિસરમાં સી.યુ.શાહ ફાર્મસી, સી.યુ.શાહ સાયન્સ કોલેજ અને સી.યુ. શાહ નર્સિંગ કોલેજ છે.

 

જનતા ન્યુઝ 360 ગ્રુપમાં જોડાવા માટે લિંક ઓપન કરો

તથા

મિત્રોને મોકલો

https://chat.whatsapp.com/ENWnjy48XcYCTWM3QGjwgt

Leave a Reply

Your email address will not be published.