ફતેપુરા તાલુકાના સુખસર ગામમાં દર વર્ષના જેમ ગ્રામ જનો દ્વારા આ પવિત્ર તહેવાર એટલે કે હોલીકા દહનનું કાર્યક્રમ  શાંતી રીતે ઉજવમા આવ્યુ અને હોલીકા દહન ના પાવન પર્વને દર વર્ષના જેમ કપૂર,નારિયળ, છાણના હોલ્યા બનાવીને ગ્રામ જનો અને પોલિસ બંદોબસ્ત સાથે હોલીકા દહનની સારી રીતે ઉજવણી કરવામાં આવી.

જનતા ન્યુઝ 360 ગ્રુપમાં જોડાવા માટે લિંક ઓપન કરો

તથા

મિત્રોને મોકલો

https://chat.whatsapp.com/ENWnjy48XcYCTWM3QGjwgt

Leave a Reply

Your email address will not be published.