આગામી મહિનામાં એપ્રિલમાં બેંકોમાં 15 રજાના દિવસો હશે. આગામી નાણાકીય વર્ષ 2021-22 (એપ્રિલ-માર્ચ) ના 1 એપ્રિલના પ્રારંભથી બેંકો કાર્ય કરશે નહીં, જ્યારે ગુડ ફ્રાઈડેને કારણે બેંકો 2 એપ્રિલે બંધ રહેશે. આ પછી, આંધ્રપ્રદેશ અને તેલંગાણામાં રજા હોવાને કારણે 4 એપ્રિલ રવિવારે બેંકો અને 4 એપ્રિલે બાબુ જગજીવન રામ જયંતી બંધ રહેશે.

તમિલનાડુમાં વિધાનસભાની ચૂંટણીને કારણે બેંકોમાં 6 એપ્રિલે રજા રહેશે. આગળ, મહિનાના બીજા શનિવાર અને 11 એપ્રિલે રવિવાર હોવાને કારણે બેંકો 10 એપ્રિલના રોજ બંધ રહેશે. આ પછી, ગુડિ પડવા / તેલુગુ નવા વર્ષ / યુગાદી ઉત્સવને કારણે 13 એપ્રિલના રોજ બેંકોની રજા રહેશે.

બાબાસાહેબ આંબેડકર જયંતી તેમજ તમિલ નૂતન વર્ષ / વિશુ / બીજુ મહોત્સવ / ચિરોબા / બોહાગ બિહુના કારણે બીજા દિવસે 14 એપ્રિલના રોજ બેંકોમાં રજા રહેશે. તે જ સમયે, 15 એપ્રિલ, હિમાચલ દિવસ / બંગાળી નવા વર્ષનો દિવસ બોહાગ બિહુ અને સિરહુલની રજા છે. તે જ સમયે, તે 16 એપ્રિલ અને 18 એપ્રિલને રવિવારે બોહાગ બિહુ છે. આગળ, 21 એપ્રિલે રામનવમીની રજા પર બેંકો બંધ રહેશે. ત્યારે 24 એપ્રિલના ચોથા શનિવાર અને 25 ને રવિવારના કારણે બેંકોમાં કોઈ કામગીરી થશે નહીં.

જનતા ન્યુઝ 360 ગ્રુપમાં જોડાવા માટે લિંક ઓપન કરો

તથા

મિત્રોને મોકલો

https://chat.whatsapp.com/ENWnjy48XcYCTWM3QGjwgt

Leave a Reply

Your email address will not be published.