અમદાવાદ માં આજથી રાતે 11 વાગે બંધ થશે જીવરાજ પાર્ક બ્રિજ…

જીવરાજ બ્રિજથી પસાર થવા ડાયવર્ઝન કરવામાં આવ્યું,

મેટ્રોના કામને કારણે 48 કલાક બ્રિજ બંધ રહેશે,

શ્યામલ અને વાસણા જવા માંગતા વાહનચાલકોએ બ્રીજનો ઉપયોગ ન કરવો.

 

 

જનતા ન્યુઝ 360 ગ્રુપમાં જોડાવા માટે લિંક ઓપન કરો

તથા

મિત્રોને મોકલો

https://chat.whatsapp.com/ENWnjy48XcYCTWM3QGjwgt

Leave a Reply

Your email address will not be published.