ઇમરાન ખેડાવાલા દ્વારા બીલની કોપી ફાડવાનો મામલો : ખેડાવાલાએ ગૃહમાં દિલીગીરી વ્યક્ત કરતાં કહ્યું મારા સમાજને ટાર્ગેટ બનાવવામાં આવતો જે યોગ્ય ન હતું

 

જનતા ન્યુઝ 360 ગ્રુપમાં જોડાવા માટે લિંક ઓપન કરો

તથા

મિત્રોને મોકલો

https://chat.whatsapp.com/ENWnjy48XcYCTWM3QGjwgt

Leave a Reply

Your email address will not be published.