સુરત મહુવા તાલુકાના તરકાણી ગામે જુગારધામ પર સ્ટેટ મોનીટરીંગ સેલ નો સપાટો..

જુગારધામ પર છાપો પડતા જ જુગારીઓમાં દોડધામ…

રેડમાં ૩૭ જેટલી મોટરસાયકલ તેમજ ૧૦ થી વધુ જુગારીઓ ઝડપાયા..

જુગાર સંચાલકો પાસે થી વિસ હજાર જેટલા રોકડ મળી આવી..

 

 

જનતા ન્યુઝ 360 ગ્રુપમાં જોડાવા માટે લિંક ઓપન કરો

તથા

મિત્રોને મોકલો

https://chat.whatsapp.com/ENWnjy48XcYCTWM3QGjwgt

Leave a Reply

Your email address will not be published.