*અપહરણ તથા પોકસોના ગુન્હામાં નાસતાં ફરતાં લીસ્ટેડ આરોપીને ભોગબનનાર સાથે શોધી કાઢતી સાવરકુંડલા ડિવિઝન, નાસતા ફરતા અને મિસિંગ સ્પેશ્યલ સ્ક્વોર્ડ સાવરકુંડલા*

મેં. પોલીસ મહાનિદેશકશ્રી સી.આઇ.ડી. ક્રાઇમ અને રેલ્વેઝ ગુજરાત રાજય ગાંધીનગર* નાઓ તરફથી ૦ થી ૧૮ વર્ષના ગુમ થનાર બાળકો તેમજ અપહરણ થયેલ ભોગબનનાર તથા આરોપીઓને શોધી કાઢવા અંગેની તા.૦૧/૦૪/૨૦૨૧ થી તા.૧૫/૦૪/૨૦૨૧ સુધી ખાસ ડ્રાઇવ રાખેલ હોય તેમજ *અમરેલી જીલ્લા પોલીસ અધિક્ષકશ્રી નિર્લિપ્ત રાય સાહેબે* નાઓ દ્રારા પણ તા.૦૬/૦૩/૨૦૨૧ થી તા.૦૬/૦૪/૨૦૨૧ સુધી તે જ અંગે ખાસ ડ્રાઇવનું આયોજન કરેલ હોય અને અમરેલી જીલ્લામાં ગુમ થયેલ તથા અપહરણ થયેલ બાળકોને શોધી કાઢવા તેમજ નાસતા ફરતા આરોપીઓની માહિતી મેળવી પકડી પાડી તેના વિરૂધ્ધ ધોરણસર કાર્યવાહી કરવા જરૂરી સુચના આપેલ હોય જે અન્વયે *સાવરકુંડલા ડિવિઝન, નાયબ પોલીસ અધિક્ષક શ્રી કે.જે. ચૌધરી સાહેબ નાઓના* માર્ગદર્શન મુજબ પો.સ.ઇ. શ્રી એચ.એચ.સેગલીયા સાહેબ તથા ASI નિરજકુમાર દાફડા, HC રમેશભાઈ મારુ, PC પરેશભાઈ સૌંદરવા, PC યુવરાજસિંહ ગોહિલ, PC પ્રવિણસિંહ ચૌહાણ, PC બાલુભાઈ નાગર એ રીતના ટીમ ના માણસો દ્રારા ચોક્કસ બાતમી તથા આધુનિક ટેકનોલોજી આધારે *સાવરકુંડલા રૂરલ પો.સ્ટે. ભાગ એ ૦૬૭૦/૨૦૨૦ ઇ.પી.કો.કલમ ૩૬૩,૩૬૬ તથા પોકસો એકટ કલમ ૧૮* મુજબના ગુન્હાના કામે આરોપી અટક કરવાનો હોય અને ભોગ બનનાર મળી આવેલ ન હોય, આધુનીક ટેકનોલોજી અને ચોક્કસ બાતમી આધારે આરોપી અને ભોગ બનનાર સાથે *સાવરકુંડલા તાલુકા ના આંબરડી ગામેથી રાજુલા જવાના રસ્તે, ગામ ના પાટિયા પાસે* શોધી કાઢી હસ્તગત કરેલ.

❇️ *પકડાયેલ આરોપીઃ-*
➡️ *જયદીપભાઈ ઉર્ફે જયલો મનસુખભાઇ ચોડવડીયા ઉ.વ.-આશરે ૨૬ ધંધો-ખેતી રહે.નવી આંબરડી, નદી વિસ્તાર તા.સાવરકુંડલા જી.અમરેલી* વાળો આજરોજ તા.૦૬/૦૪/૨૦૨૧ ના રોજ ભોગ બંનનાર સાથે મળી આવતા આગળની ઘટતી કાર્યવાહી કરવા સાવરકુંડલા રૂરલ પોલીસ ને સોંપવા તજવીજ કરેલ

💫આમ, *અમરેલી પોલીસ અધિક્ષક સાહેબ શ્રી તથા સાવરકુંડલા નાયબ પોલીસ અધિક્ષસ સાહેબ શ્રી* નાઓની સુચના તથા માર્ગદર્શન હેઠળ પો.સ.ઇ. શ્રી એચ.એચ.સેગલીયા સાહેબ તથા ASI નિરજકુમાર દાફડા તથા HC રમેશભાઈ મારુ તથા PC પરેશભાઈ સૌંદરવા તથા PC યુવરાજસિંહ ગોહિલ તથા PC પ્રવિણસિંહ ચૌહાણ તથા PC બાલુભાઈ નાગર એ રીતેના ટીમના મોણસો એ છેલ્લા છએક માસથી અપહરણ ના ગુન્હાના કામ ના લિસ્ટેડ આરોપીને ભોગ બનનાર સાથે સાવરકુંડલા તાલુકાના આંબરડી ગામે થી શોધી કાઢવામાં સફળતા મળેલ છે.

જનતા ન્યુઝ 360 ગ્રુપમાં જોડાવા માટે લિંક ઓપન કરો

તથા

મિત્રોને મોકલો

https://chat.whatsapp.com/ENWnjy48XcYCTWM3QGjwgt

Leave a Reply

Your email address will not be published.