12 સપ્ટેમ્બરથી 80 નવી સ્પેશિયલ ટ્રેનો શરૂ થશે; બુકિંગ 10 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થશે: રેલ્વે

83 Views

રેલ્વે બોર્ડના અધ્યક્ષ વી.કે. યાદવે શનિવારે જણાવ્યું હતું કે, 12 સપ્ટેમ્બરથી એંસી નવી વિશેષ ટ્રેનો કાર્યરત થશે, આરક્ષણો 10 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થશે,તેમણે કહ્યું, ‘એંસી નવી સ્પેશિયલ ટ્રેનો અથવા 40 જોડી ટ્રેનો 12 સપ્ટેમ્બરથી કામગીરી શરૂ કરશે. આરક્ષણ 10 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થશે. આ પહેલાથી કાર્યરત 230 ટ્રેનો ઉપરાંત આ દોડશે.’

યાદવે કહ્યું કે રેલ્વે હાલમાં તમામ ટ્રેનોનું નિરિક્ષણ કરશે કે જે હાલમાં ચાલુ છે તે નક્કી કરવા માટે કે કઈ ટ્રેનોની લાંબી વેઇટિંગ સૂચિ છે.રેલ્વે બોર્ડના અધ્યક્ષે કહ્યું કે, જ્યાં જ્યાં પણ કોઈ વિશિષ્ટ ટ્રેનની માંગ હોય ત્યાં, જ્યાં પણ પ્રતીક્ષાની સૂચિ લાંબી હોય ત્યાં અમે વાસ્તવિક ટ્રેનની આગળ ક્લોન ટ્રેન ચલાવીશું, જેથી મુસાફરો મુસાફરી કરી શકે.

યાદવે એમ પણ કહ્યું હતું કે જ્યારે પણ પરીક્ષાઓ અથવા અન્ય સમાન હેતુઓ માટે રાજ્યોની માંગ આવે છે ત્યારે રેલવે ટ્રેનો દોડાવશે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *