ગુજરાતમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં કોરોનાના નોંધાયા વધુ 1311 કેસ, 16 મોત, 1148 ડિસ્ચાર્જ, કુલ કેસ 1,03,006

179 Views

ગુજરાતમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં થયેલા 72,751 ટેસ્ટમાંથી 1311 લોકોના રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યા છે. આ સમય દરમિયાન કુલ 1148 દર્દી સ્વસ્થ થઈ ડિસ્ચાર્જ થયા છે જ્યારે મૃત્યુ 16 લોકોના થયા છે.

રાજ્યમાં હાલ એક્ટિવ કેસની સંખ્યા 16,366 છે જેમાંથી 16,281 સ્ટેબલ છે જ્યારે 85 દર્દી વેન્ટીલેટર પર છે. રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં કુલ 83,546 લોકો સ્વસ્થ થઈ ચુક્યા છે જ્યારે કુલ મૃત્યુ 3094 થયા છે.

ગુજરાતમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં થયેલા 72,751 ટેસ્ટમાંથી 1311 લોકોના રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યા છે. આ સમય દરમિયાન કુલ 1148 દર્દી સ્વસ્થ થઈ ડિસ્ચાર્જ થયા છે જ્યારે મૃત્યુ 16 લોકોના થયા છે.

રાજ્યમાં હાલ એક્ટિવ કેસની સંખ્યા 16,366 છે જેમાંથી 16,281 સ્ટેબલ છે જ્યારે 85 દર્દી વેન્ટીલેટર પર છે. રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં કુલ 83,546 લોકો સ્વસ્થ થઈ ચુક્યા છે જ્યારે કુલ મૃત્યુ 3094 થયા છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *