યાત્રાધામ અંબાજી ખાતે વરસાદની રીએન્ટ્રી….

216 Views

અંબાજી સહિત આજુબાજુ ના વિસ્તારમા ભારે વરસાદ…

અંબાજી ગામ માં ચાલતા થયા પાણી….નાળાઓ ઉભરાયા..

હાઇવે પર વરસાદ ના કારણે વીસીબલિટી માં થયો ઘટાડો…

ફોરલાઈન હાઇવે પર ગાડીઓ નો પૈડાં વરસાદ ના લીધે પડ્યા ધીમા…

 

રિપોર્રટર: રિતિક સરગરા,અંબાજી

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *