વિસનગર: રૂપિયાનો થેલો ભરેલ પેટ્રોલ પમ્પ કર્મચારીને લૂંટવાનો પ્રયાસ

227 Views

રૂપિયાનો થેલો ભરેલ પેટ્રોલ પમ્પ કર્મચારીને લૂંટવાનો પ્રયાસ

2 ઈસમો પિસ્તોલ લઈ લૂંટ કરવા આવ્યા હોવાની પ્રાથમિક વિગત

કર્મચારીઓ રૂપિયા ભરેલો થેલો લઈ ભાગી ગયા

બનાવટી પિસ્તોલથી ડરાવી લૂંટના પ્રયાસનું અનુમાન

લૂંટ નો પ્રયાસ નિષ્ફળ રહ્યો

પોલીસ કાફલો ઘટના સ્થળે

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *