નવરચના સ્કુલ પાસે મેસરી નદીના પટમાં ખુલ્લી જગ્યામાં પાના પત્તાનો જુગાર રમતા છ ઇસમો ને પકડી પાડતી એ ડિવિઝન પોલી

450 Views

ગોધરા શહેર ના નવરચના સ્કુલ પાસે મેસરી નદીના પટમાં ખુલ્લી જગ્યામાં જુગાર રમતા હોવાની ગોધરા એ ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશન ના પોલીસ ઈન્સ્પેક્ટર એમ.કે ખાંટ ને ખાંગીરાહે બાતમી મળતા સર્વેલન્સ સ્કોડના પો.સબ ઈન્સ ડી.જી વહોનિયાને જરૂરી સુચના અને માર્ગદર્શન આપી સર્વેલન્સ સ્કોડના સ્ટાફ ના માણસો સાથે જઈ બાતમીવાળી જગ્યાએ રેઈડ કરતા ત્યા અમુક ઇસમો ભેગા થઈ પાના પત્તા નો જુગાર રમતા હોય ત્યા સ્થળ ઉપર નાસભાગ થતા છ ઇસમો પકડાઈ ગયેલ પકડાયેલ છ ઈસમો પાસે રોકડા રૂ.૧૦,૫૪૦/-તથા મો.ફોન -૦૪ કી.રૂ.3000 મળી કુલ રૂ.૧૩,૫૪૦ નો ગણનાપાત્ર જુગાર કેસ શોધી જુગાર ધારાની કલમો હેઠળ ગોધરા શહેર એ.ડિવિઝન પો.સ્ટે માં ગુન્હો રજીસ્ટર કરવામાં આવ્યો હતો

 

રિપોટર અબ્દુલ્લાહ પંજાબી

અહેવાલ:-સુફીયાન કઠડી 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *