ડાયમંડ સીટી સુરત માં દેશનું પ્રથમ સિન્થેટિક ડાયમંડ ઓક્શન યોજાઈ રહ્યું છે. શહેરના વેસુ વિસ્તારમાં રૂપિયા 4 કરોડના ખર્ચે 2200 સ્ક્વેર ફૂટમાં ઓક્શન હાઉસ બનાવવામાં આવ્યું છે . જેમાં ઓક્શન યોજાઈ રહ્યું છે.

ડાયમંડ ઓક્શન સેન્ટર Gems & Jewelery પ્રમોશન કાઉન્સિલ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. રફ કે પોલિશ્ડ ડાયમંડ સહિત સિલ્વર જ્વેલરીઓનું પણ નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ કંપનીઓ ઓક્શન કરી શકે એવી વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવી છે.


આ ઉપરાંત, સુરતમાં જ રફ ડાયમંડનું ટ્રેડિંગ થાય તેવા પ્રયાસો કરાઈ રહ્યા છે. જેના લીધે નાના વેપારીઓ સીધી રીતે અહીથી રફ ડાયમંડ ખરીદી શકશે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *