મહીસાગર જિલ્લા ના વીરપુર તાલુકાના ખેરોલી પંચાયત ના વાલાજીના મુવાડા ના લોકોને ભર ચોમાસે પીવાના પાણીના વલખા

412 Views

વીરપુર તાલુકાના ખેરોલી પંચાયત ના વાલાજી ના મુવાડા પાટા રોડ થી જતા જમણી બાજુએ વાલાજીના મુવાડા ના 30 જેટલા ઘરો આવેલા છે આ તમામ ઘરો વાળા લોકોને ભર ચોમાસે અડધો કિલોમીટર થી પણ વધારે દૂર થી પીવાનું પાણી લાવી રહ્યા છે હેન્ડપંપ છે પરંતુ બગડેલા હોવાના કારણે આ પરિસ્થિતિ નું નિર્માણ થયેલ છે માટે તાત્કાલિક આ સમસ્યા હલ થાય તેવી લોક માંગ ઉઠી છે

મહેશ ઠાકોર વીરપુર

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *