ખેડા: અમદાવાદ -ઇન્દોર હાઇવે રોડ ઉપર થી ઝડપાઇ રિવોલ્વર

207 Views

બાતમીના આધારે મહારાજના મુવાડા આગળથી પસાર થતી ટ્રેલર માંથી ભારતીય દેશી બનાવટની રિવોલ્વર સાથે એક ઇસમને ઝડપી પાડ્યો ..
જૈન કેરિયર્સ ઇન્દોર ટ્રાન્સપોર્ટ ની કન્ટેનર માં ડ્રાઇવર પાસે થી રિવોલ્વર મળી આવી..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *