ઊંઝા APMCમાં કૌભાંડનો મામલો

112 Views

ઊંઝા APMCમાં રૂ. 15 કરોડના બહુચર્ચિત કૌભાંડનો મામલો,

ઊંઝા સેસ કૌભાંડ મુદ્દે આજે ઊંઝા APMC બંધ રખાયું

કૌભાંડના વિરોધમાં વેપારી અને ખેડૂતો ઉતરી આવ્યા મેદાને

કૌભાંડની તપાસ CBIને સોંપાય તેવી APMCના ડિરેક્ટરોની માંગ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *