ગુજરાત વિધાનસભાનું ચોમાસુ સત્ર શરૂ થવા જઈ રહ્યું છે.

117 Views

ગાંધીનગર – 21 સપ્ટેમબરથી ગુજરાત વિધાનસભાનું ચોમાસુ સત્ર શરૂ થવા જઈ રહ્યું છે. ત્યારે સત્ર શરૂ થયાના એક દિવસ પહેલા મુખ્યમંત્રી સહિત મંત્રીમંડળના સભ્યો અને તમામ ધારાસભ્યોના કોરોના ટેસ્ટ કરાશે. જેનો રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવશે તેને વિધાનસભામાં પ્રવેશ આપવામાં આવશે નહીં અને ક્વોરન્ટીન કરાશે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *