કોરોનાની સારવાર માટે વપરાશમાં લેવાતા રેમડિસીવર ઇન્જેક્શનનો પુરતો જથ્થો ઉપલબ્ધ

62 Views

ફ્રુડ એન્ડ ડ્રગ કમિશ્નર ડૉ. એચ.જી.કોશીયાએ જણાવ્યું છે કે, રાજ્યમાં પ્રવર્તિ રહેલ કોરોનાની મહામારી સંદર્ભે કોવીડ – ૧૯ના દર્દીઓની સારવારમાં વપરાશમાં લેવાતા રીમડિસીવર ઇન્જેક્શનની બજારમાં અછત ઉભી થયા હોવાના ઇન્ડીયન મેડીકલ એશોશીયેસનની રજુઆત સંદર્ભે ખોરાક અને ઔષધ નિયમન તંત્ર દ્વારા જણાવાયું છે કે રાજ્યમાં હાલ આ ઇન્જેક્શનનો પૂરતા પ્રમાણમાં ઉપલબ્ધ છે.
ડૉ. કોશીયાએ ઉમેર્યું કે રાજ્યના આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગના અગ્રસચિવ ડૉ. જયંતિ રવી અને કેન્દ્ર સરકારના સંયુક્ત પ્રયાસો થકી રીમડિસીવર ઇન્જેક્શનના ઉત્પાદકો, જેમ કે, Hetero Drugs Ltd., Cipla Ltd., Mylan Laboratories Ltd., Cadila Healthcare Ltd., Dr. Reddy’s Lab. Ltd., Jubilant Lifescience Ltd. નો ગઈકાલે બજારમાં કુલ ૭,૯૩૮ ઇન્જેક્શનનો જથ્થો ઉપલબ્ધ થયો છે. તે પૈકી આજે અંદાજે ૬,૮૦૦ ઇન્જેક્શન ગુજરાત રાજ્યના દવા બજાર તેમજ પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલોમાં ઉપલબ્ધ કરવામાં આવ્યો છે. અને ૧૪૭૬ ઇન્જેક્શન અમદાવાદના સ્ટોકીસ્ટ પાસે ઉપલબ્ધ છે.
શ્રી કોશીયાએ કહ્યું કે આવતી કાલે ઝાયડસ કેડીલાના આશરે ૨૪,૦૦૦ ઇન્જેક્શન પૈકી ૧૨,૫૦૦ ઇન્જેક્શન ગુજરાત રાજ્યના દવા બજાર તેમજ પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલોમાં ઉપલબ્ધ કરવવામાં આવશે અને ૧૧,૫૦૦ ઇન્જેક્શન ગવર્મેંન્ટ સપ્લાયમાં ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે. આ ઉપરાંત અન્ય ઉત્પાદક Hetero Drugs Ltd.ની ૫,૦૦૦ ઇન્જેક્શન, Jubilant Lifescience Ltd.ના ૭૦૦ ઇન્જેક્શન તેમજ Cipla Ltd ના ૧૫૦૦ ઇન્જેક્શનનો જથ્થો અને આજનો ડિસ્ટ્રીબ્યુટર પાસેના ૧૪૭૬ ઇન્જેક્શન એટલે કે ગુજરાત રાજ્યના દવા બજાર તેમજ પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલોમાં ૨૧,૧૭૬ ઇન્જેક્શન ઉપલબ્ધ થવાના છે અને ગવર્મેંન્ટ સપ્લાયમાં ૧૩,૨૦૦ ઇન્જેક્શન ઉપલબ્ધ રહેશે.
તેમણે ઉમેર્યું કે ગુજરાત રાજ્યની તમામ સરકારી હોસ્પિટલોમાં આ દવાનો પુરતા પ્રમાણમાં જથ્થો ઉપલબ્ધ છે. એટલે રાજ્યના નાગરિકોએ આ દવાની અછત અંગે ગભરાટ કે દહેશત રાખવાની સહેજ પણ જરૂર નથી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *