ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં કોરોના વિસ્ફોટ થતાં – યુનિવર્સિટી કરાઈ સિલ

2,808 Views
  • ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં કોરોના વિસ્ફોટ

  • સોમવાર સુધી યુનિવર્સિટી ટાવર બંધ કરાયો

  • પરીક્ષા, એકેડેમિક, એસ્ટેટ, એકાઉન્ટ વિભાગમાં અનેકને કોરોના

  • કેમ્પસમાં કોરોના કેસ વધતા AMCએ લીધા પગલા

  • 27-09-2020 સુધી ચારે વિભાગ સિલ

               હાલ રાજ્યમાં કોરોનનો કહેર દિવસેને દિવસે વધી રહ્યો છે. એવામાં ગુજરાતની સૌથી મોટી ગુજરાત યુનિવર્સિટી પણ કોરોનાના પ્રકોપથી બચી નથી. યુનિવર્સિટીમાં કોરોનાના કેસો વધતા, ગુજરાત યુનિવર્સિટીના 4 વિભાગ સિલ કરાયા છે. એકાઉન્ટ, એસ્ટેટ, એકેડેમિક અને પરીક્ષા વિભાગને AMC દ્વારા સીલ મારવામાં આવ્યું છે. સાથે જ બાકીના વિભાગમાં 30% હાજરી સાથે કામ ચાલું રહેશે. 27-9-2020 સુધી ચારે વિભાગને સિલ મારવામાં આવ્યું છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *