અમદાવાદમાં કરણી સેના દ્વારા પ્રતિક ઉપવાસનો કાર્યક્રમ યોજાયો

223 Views

સરકાર દ્વારા રજપુત સમાજના યુવાનો પર કરવામાં આવેલા કેસો પરત ન લેવામાં આવતા ઉપવાસ.

કરણી સેનાના પ્રદેશ અધ્યાક્ષ રાજ શેખાવતની આગેવાનીમાં મોટી સંખ્યામાં કરણી સેવકો હજાર

સરકાર દ્વારા રજપુત સમાજના યુવાનો પર કરવામાં આવેલા કેસો પરત ન લેવામાં આવતા, આજે 2 જી ઓક્ટોબર ગાંધી જયંતીના રોજ કકરણી સેના દ્વારા એક દિવશીય પ્રતિક ઉપવાસ રાખવામાં આવ્યો હતો જેમા ગાંધી આશ્રમ ખાતે કરણી સેનના પ્રદેશ અધ્યાક્ષ રાજ શેખાવત તથા મોટી સંખ્યામાં કરણી સેવકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતાં.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *