ગુજરાતમાં શેરી ગરબાને સરકારની મંજૂરી, વાંચો કયા નિયમો સાથે લોકો ઘુમી શકશે ગરબે

157 Views

ગઈકાલે નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિનભાઈ પટેલે જણાવ્યું હતું કે શેરી ગરબાને મંજૂરી અંગે વિચારણા થઈ રહે છે જ્યારે આજે સત્તાવાર રીતે આ મંજૂરી અંગે જાહેરાત કરી દેવામાં આવી છે. ખુલ્લા ગ્રાઉન્ડમાં 200 લોકો ગરબે ઘુમી શકશે.

રાજ્યમાં નવરાત્રિના મોટા આયોજનો નહીં થઈ શકે પરંતુ શેરી ગરબાના આયોજનને 200 લોકો સાથે મંજૂરી આપવામાં આવી છે. જો કે આ મંજૂરી સાથે સરકાર તરફથી જાહેર કરવામાં આવેલી કોરોનાની માર્ગદર્શિકા અને નિયમોનું પાલન કરવું ફરજિયાત હશે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *