કપિલ દેવ ખતરાથી બહાર – 1983માં તેઓએ દેશને વર્લ્ડ કપ જીતાવ્યું હતું.

1,659 Views

World Cup 1983 – કપિલ દેવની આગેવાલીમાં ભારતીય ટીમે જીત્યો હતો પહેલો વર્લ્ડકપ

કપિલ દેવની તબીયત બગતા દિલ્લીના હોસ્પિટમાં દાખલ કરવામાં આવ્યું છે. કપિલ દેવની એન્જીઓપ્લાસ સર્જરી કરવામા આવી છે. અત્યારે કપિલ દેવ ખતરાથી મુક્ત થયા છે. તેઓએ દેશ માટે વર્ષ 1983માં વર્લ્ડકપ જીત્યું હતું.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *