દાહોદના ઝાલોદ નગરમાં વિજયાદશમી નિમિત્તે શસ્ત્ર પૂજન કરાયું

231 Views

ઝાલોદ નગરમાં રાષ્ટ્રીય સંઘ દ્વારા વિજયાદશમી નિમિત્તે શસ્ત્ર પૂજન કરવામાં આવ્યું હતું ઝાલોદ નગરમાં ઝલાઈ માતા મંદિરે શસ્ત્ર પૂજન નું આયોજન રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું જેમાં સ્વયંસેવકો પૂર્ણ ગણવેશમાં પૂજન કર્યું હતું

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *