ખ્યાતનામ ગુજરાતી અભિનેતા નરેશ કનોડિયાનું નિધન

405 Views

ગુજરાતી અભિનેતા નરેશ કનોડિયાનું નિધન

ગુજરાતી ફિલ્મ અભિનેતા નરેશ કનોડિયા કોરોનાથી નિધન

યુએન મહેતામાં હતા સારવાર હેઠળ

નરેશ કનોડિયાહતા કોરોના સારવાર

1970 થી ગુજરાતી ફિલ્મોમાં કામ કર્યું શરુ

20 ઑકટોબરે તેમને થયું હતું કોરોના

આજે સવારે 9 વગે લીધા અંતિમ શ્વાસ

150થી વધારે ગુજરાતી ફિલ્મોમાં કર્યું હતું કામ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *