અમદાવાદ – ફટાકડા ફોડવા પર પોલીસે આપી છૂટ – નક્કી કરેલા સમયમાં લોકો ફટાકડા ફોડી શકશે.

261 Views

જનતા ન્યુઝ 360 અમદાવાદ 

        રાજ્યની રૂપાણી સરકારના ગૃહ વિભાગ દ્વારા દિવાળીમાં ફટાકડા ફોડવાના મુદ્દે જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. જેમાં દિવાળીના તહેવાર દરમિયાન ફટાકડા ફોડવા પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે. આ સાથે વિદેશી ફટાકડાઓની આયાત અને વેચાણ પર પણ પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે. ત્યારે આજરોજ અમદાવાદ પોલીસ કમિશનર દ્વારા ફટાકડા ફોડવાના મુદ્દે જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. જેમાં નક્કી કરેલા સમયમાં લોકો ફટાકડા ફોડી શકશે.

        દિવાળીના તહેવારને લઈને પોલીસ કમિશનરે બહાર પાડેલા જાહેરનામા મુજબ દિવાળીના સમયમાં રાત્રે ૮ થી ૧૦ વાગ્યા સુધીજ ફટાકડા ફોડી શકાશે. આ સાથે ફટાકડાના ઓનલાઈન વેચાણ ઉપર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે તેમજ વધુ અવાજ કરતાં ફટાકડા ઉપર પણ પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *