અમદાવાદ કેમ્પ હનુમાન મંદિર ખોલવા અંગે આજે યોજાશે બેઠક

116 Views

કેમ્પ હનુમાન મંદિર ખોલવા અંગે આજે યોજાશે બેઠક…

મંદિર ટ્રસ્ટ અને આર્મી અધિકારીઓ વચ્ચે યોજાશે બેઠક

ચેરિટી કમિશનર દ્વારા મંદિર ખોલવા અંગે આપ્યા હતા આદેશ..

આજની બેઠક માં મંદિર ખોલવા અંગે આવી શકે છે નિર્ણય…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *